Strona główna

Witaj w Sygmusie!

 

Jestem nauczycielem dyplomowanym, członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.

Od wielu lat pracuję jako logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog i glottodydaktyk z małymi dziećmi oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, z młodzieżą i z dorosłymi.

Prowadzę także zajęcia ze studentami logopedii, neurologopedii oraz terapii pedagogicznej z elementami rewalidacji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Krakowie i Cieszynie.


W gabinecie  stosuję technologię FORBRAIN 

 • trening słuchowy
 • terapia jąkania
 • terapia dysleksji
 • terapia nadpobudliwości
 • terapia SI
 • terapia osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Jestem autorką tekstów z dziedziny logopedii i pedagogiki specjalnej w publikacjach Teczka pracy logopedy i Teczka pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz czasopismach:

 • Forum Logopedy,
 • Doradca Nauczyciela Przedszkola,
 • Wychowanie w Przedszkolu,
 • Doradca Dyrektora Przedszkola oraz Mały Uczeń,
 • Głos Pedagogiczny.

W swojej pracy spotykam się z osobami z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem, różnorodnymi zaburzeniami mowy, takimi jak:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • dyslalia,
 • niepłynność mowy,
 • rozszczep wargi i podniebienia,
 • afazja,
 • dysartria,
 • dysleksja.

 


Moje ostatnie publikacje (lub prace zbiorowe)

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

Plany terapii z kompleksowym zestawem ćwiczeń do pracy z pacjentem z afazją

Szepty i okrzyki w zdaniu i wierszyku

Brak możliwości komentowania